Wyniki wyszukiwania dla:

Ministranci


Liturgiczna Służba (LS) to wspólnota chłopców i młodzieży męskiej, która otacza ołtarz Jezusa Chrystusa. Ich pierwszym zadaniem jest uświęcenie siebie przez poznawanie Jezusa, wzrastanie w miłości do Niego i Jego naśladowanie. To wszystko odbywa się poprzez modlitwę i życie wiarą. Tworzymy więc wspólnotę modlącą się i służącą braciom i siostrom owocnie przeżywać Mszę Świętą.

Zbiórki dla ministrantów i lektorów organizowane są we czwartki. W pierwsze czwartki miesiąca przeżywamy wspólnie nabożeństwo, Mszę Świętą oraz spotykamy się na zbiórce dla ministrantów i lektorów. Osobne zbiórki dla ministrantów i lektorów odbywają się naprzemiennie co czwartek po Mszy Świętej (ok. 18:45).

Zostać ministrantem to szansa dla chłopców, by rozwinąć swoje możliwości duchowe, społeczne i intelektualne. Głębokie przeżywanie Mszy Świętej daje poczucie bliskości żywego Jezusa. Wspólnota Liturgicznej Służby pomaga rozwinąć się społecznie – w grupie dziecko dorasta, rozwija i odnajduje swoje miejsce w społeczeństwie. Zbiórki dają także okazję do rozwoju intelektualnego, ponieważ pogłębiamy na nich rozumienie wykonywanej służby i czynności liturgicznych. To także szansa nabycia nowych informacji i treści związanych z wiarą. Przygotowywane kursy inspektorialna dla lektorów i ceremoniarzy, pielgrzymki ministrantów to okazja dla młodych ludzi by umocnić wiarę i odnajdywać na nowo sens życia w Chrystusie.

Udział w Liturgicznej Służbie to także rozwinięcie i pogłębienie katechezy szkolnej oraz okazja do dawania radosnego świadectwa o Chrystusie.

Zapraszamy więc kandydatów do przyłączenia się do LS Kielce. Można zacząć przygotowania do włączenia się w grono ministrantów już od trzeciej klasy szkoły podstawowej. Zgłoszenia do ks. Wojciecha Krawczyka SDB