Wyniki wyszukiwania dla:

Grupy


Rycerstwo Niepokalanej

Osobą odpowiedzialną za grupę jest pani Elżbieta Drygulska. Spotkania odbywają się w każdą IV niedzielę miesiąca. O godz. 16.00 jest Msza święta, po niej spotkanie formacyjne. Grupa liczy 30 aktywnych uczestników, natomiast osób zapisanych jest 500. Głównym celem grupy jest modlitwa o nawrócenie i „zdobycie dla Niepokalanej świata”.


Radio Maryja

Osobą odpowiedzialną za grupę jest ks. Edward Lisowski. Spotkania odbywają się w każdą II niedzielę miesiąca. O godzinie 16.00 jest Msza święta, po niej spotkanie formacyjne. Grupa liczy 16 osób, na spotkanie przychodzi zazwyczaj połowa. Głównym celem grupy jest modlitwa, wspieranie potrzebujących, pielgrzymki wspólnotowe, finansowe wsparcie radia przez organizowanie zbiórek.


Chór parafialny

Osobą odpowiedzialną za grupę jest pan Henryk Zacharski. Spotkania w okresie zimowym odbywają się w każdy wtorek o godzinie 16.30, natomiast w okresie letnim po mszy o godz. 18.45. Grupa liczy ok. 23 osób. Głównym celem grupy jest ubogacanie śpiewem parafialnych uroczystości czy Mszy świętej niedzielnej.


Chór ministrantów seniorów

Spotkania odbywają się w każdy czwartek. O godz. 18.00 jest Msza święta, po niej przygotowanie repertuaru. Grupa liczy ok. 30 osób. Głównym celem grupy jest wspólny śpiew podczas Mszy świętej, jedność w modlitwie, wzajemna pomoc i wspólne spędzanie czasu.


Salezjanie Współpracownicy

Delegatem-opiekunem grupy powołanym przez Inspektora jest ks. Wojciech Krawczyk, zaś koordynatorem  – pan Józef Kosmala. Spotkania odbywają się w każdą III niedzielę miesiąca. O godz. 16.00 jest Msza święta, po niej spotkanie formacyjne. Grupa liczy 25 osób aktywnych, natomiast osób zapisanych jest 37. Głównym celem grupy jest udział w misji wychowawczo-duszpasterskiej według charyzmatu św. Jana Bosko. Są to różne zadania m.in. sprzedaż gazet, animacja modlitwy podczas nabożeństw, opieka nad opuszczonymi i zaniedbanymi dziećmi, organizowanie spotkań dla seniorów, przeprowadzanie składek na misje, finansowe wsparcie biednych rodzin itp.


Żywy Różaniec

Osobą odpowiedzialną za grupę jest ks. Edward Lisowski. Spotkania odbywają się w I niedzielę miesiąca. O godz. 16.00 jest Msza święta, po niej spotkanie formacyjne. W sumie jest 13 grup Żywego Różańca, każda z nich liczy 20 osób. Głównym celem grupy jest modlitwa w intencjach Kościoła, Ojca Świętego, o pokój i nawrócenie grzeszników przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej, umocnienie wiary w duszach wiernych; obrona przed duchowymi zagrożeniami, ożywienie działalności apostolskiej.


Caritas

Osobą odpowiedzialną za grupę jest pani Bogumiła Marzec. Raz w miesiącu odbywają się spotkania diecezjalne grupy Caritas. Grupa liczy 6 osób. Głównym celem formacji jest opieka nad osobami ubogimi. Kilka razy w roku Caritas prowadzi zbiórkę, dochód z tej akcji przeznaczony jest na zakup artykułów spożywczych dla biednych. Dwa razy w roku (Boże Narodzenie, Wielkanoc) wolontariusz z grupy uczestniczy w zbiórkach diecezjalnego Caritas, które prowadzone są w sklepach. Poza tym w drugi i trzeci czwartek miesiąca między godz. 16.00-18.00 Caritas wydaje artykuły spożywcze dla osób potrzebujących.


Grupa modlitewna

Osobą odpowiedzialną za grupę jest pan Jan Fert. Spotkania odbywają się w każdą środę o godz.17.00 w kościele podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Grupa liczy 30 osób. Głównym celem grupy jest doprowadzenie do intronizacji Chrystusa Króla w rodzinie i na świecie, modlitwa za parafian, o powołania kapłańskie, pokój na świecie. Członkowie grupy służą również pomocą w czasie zbiórek, przy organizacji Bożego Ciała, odpustu, tworzeniu dekoracji na różne uroczystości czy sprzątaniu kościoła. Jednym ze szczytnych celów, który udało się zrealizować grupie jest stworzenie męskiej Róży Różańcowej, która działa w parafii od roku.