Wyniki wyszukiwania dla:

Duszpasterze


SALEZJANIE POSŁUGUJĄCY  W PARAFII
PW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
W KIELCACH

Ks. Stanisław Zasada – duszpasterz

Ks. Stanisław Saczka – duszpasterz, kapelan aresztu

Ks. Sławomir Zdoliński – duszpasterz

Ks. Wojciech Krawczyk – proboszcz

Ks. Artur Siewarga – katecheta

Ks. Tomasz Łach – duszpasterz

Ks. Wojciech Gretka – wikariusz

Ks. Ireneusz Macioł – administrator, katecheta

Ks. Karol Romankiewicz – dyrektor Oratorium, katecheta

Kl. Tomasz Kułak – asystent LS, Scholi, Oratorium