Wyniki wyszukiwania dla:

Margaretki


Apostolat „Margaretka”

W naszej parafii Apostolat powstał w roku 2015 i liczy 90 osób. Opiekunem jest ks. Tomasz Łach. Modlitwą Margaretek objętych jest 36 kapłanów i 5 kleryków – diakonów. Celem apostolatu jest modlitwa za wybranego kapłana, współpraca między kapłanami a świeckimi, podtrzymywanie jedności z kapłanami a grupą modlących się osób oraz wspieranie powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego. W tej intencji sprawowana jest Msza Święta w każdy pierwszy piątek miesiąca. Margaretki angażują się w adorację Najświętszego Sakramentu, organizują modlitwy podczas „Jerycha” a także uczestniczą czynnie w życiu parafialnym.

Osobą odpowiedzialną jest pani Krystyna Wojnowska.