Wyniki wyszukiwania dla:

Intencje Mszalne


Intencje mszalne:  Poniedziałek  –  1  kwietnia  2024 r.

Poniedziałek w oktawie Wielkanocy

 

  630 ·      + Genowefę, Stanisława, Krzysztofa, Jana i Halinę Detków
 

  830

 

·      + Reginę Jońcę – gr. 1

 

1000

 

·      + Franciszka Kunderę w 8 rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodziny Kunderów i Tutajów

 

1130

 

·      O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Ofiarodawców na kwiaty do Bożego Grobu

 

1300

 

·      + Henryka Ratajczyka – od żony i dzieci z rodzinami

 

1600

 

·      W intencji Ojczyzny, o roztropność dla rządzących i pokój w naszym kraju

 

1800

 

·      O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych dla Antosia i Olafa z okazji urodzin

 

 

Intencje mszalne:  Wtorek  –  2  kwietnia  2024r.

Wtorek w oktawie Wielkanocy

 

  700 ·      O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Marcina, Anny, Rafała i Grażyny
 

  800

 

·      + Stanisławę Ślusarczyk – od syna Sławomira z żoną Teresą i dziećmi

 

1800

 

·      + Reginę Jońcę – gr. 2

·      + Marka Grzywnę w 11 rocznicę śmierci

 

 

Intencje mszalne:  Środa  –  3  kwietnia  2024 r.

Środa w oktawie Wielkanocy

 

  700 ·      + Tadeusza Handzel w 6 rocznicę śmierci
 

  800

 

·      + Andrzeja Łyczaka – od Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego

 

1800

 

·      + Reginę Jońcę – gr. 3

·      + Anielę, Piotra, Wiesława, Henryka, Mariannę, Piotra, Jana, Danutę Opala oraz zmarłych z rodziny Kumorów

·      + Irenę

 

 

Intencje mszalne:  Czwartek  –  4  kwietnia  2024 r.

Czwartek w oktawie Wielkanocy

 

  700 ·      + Stanisława Mateję
 

 800

 

·      + Reginę Jońcę – gr. 4

 

1800

 

·      O Boże błogosł. dla kapłanów naszej parafii oraz o nowe i święte powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego – od Margaretek

·      O Boże błogosławieństwo dla Wspólnoty osób modlących się za kapłanów

·      W intencji zmarłych z rodziny Brzyszkiewiczów, Sikorów i Bińków

·      + Ewę Wesołowską w 21 rocznicę śmierci

 

 

Intencje mszalne:  Piątek  –  5  kwietnia  2024 r.

Piątek w oktawie Wielkanocy

 

 700 ·      + Stanisława Mateję
 

 800

 

·      + Andrzeja Łyczaka – od Prezesa Okręgu Świętokrzyskiego ZNP Wandy Kołtunowicz

 

1800

 

·      Dziękczynno-błagalna z prośbą o opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych dla Anny w 80 rocznicę urodzin

·      + Reginę Jońcę – gr. 5

·      + Mariannę, Bolesława i zmarłych z rodziny Grabków

 

 

Intencje mszalne:  Sobota  –  6  kwietnia  2024 r.

Sobota w oktawie Wielkanocy

 

  700 ·      O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych dla Łukasza

·      + Stanisława Mateję

 

 800

 

·      O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych dla Franka z okazji 6 rocznicy urodzin

·      + Helenę Kargul

 

1800

 

·      O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Katarzyny

·      + Reginę Jońcę – gr. 6

 

 

Intencje mszalne:  Niedziela  –  7  kwietnia  2024 r.

  II Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego

 

  630 ·      O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla parafian i uczęszczających do naszego kościoła
 

  830

 

·      + Irenę, Józefa, Mariannę, Mieczysława, Wacława, Kazimierza i zmarłych z rodziny

 

1000

 

·      W intencji zmarłych z rodziny Grosickich, Sołtysiaków i Kwiatkowskich

 

1130

 

·      + Zdzisława Świta w 1 rocznicę śmierci, Stanisławę, Bronisława Świtów oraz Genowefę i Józefa Wysockich

 

1300

 

·      O Boże błogosławieństwo dla dzieci przyjmujących chrzest, ich rodziców i chrzestnych

 

1600

 

·      Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych dla dzieci i wnucząt

 

1800

 

·      + Reginę Jońcę – gr. 7

 

 

Intencje mszalne:  Poniedziałek  –  8  kwietnia  2024 r.

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

 

  700 ·      + Stanisława Mateję – gr.  2

·      + Zdzisława Szałasa – od rodziny Wiechów

·      + Kazimierza Jackowskiego – od siostry Lucyny z rodziną

 

  800

 

·      + Reginę Jońcę – gr. 8

 

1800

 

·      O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, dar wiary i potrzebne łaski dla Mai Grabki z okazji urodzin

·      + Karolinę, Sławomira i Antoniego Krumplewskich

·      + Teresę Gruszkę – od syna Bogusława z żoną i dziećmi

 

 

Intencje mszalne:  Wtorek  –  9  kwietnia  2024r.

 

  700 ·      + Stanisława Mateję – gr. 3

·      + Kazimierza Jackowskiego – od sąsiadów

 

 800

 

·      + Marka Łobodę w 20 rocznicę śmierci

·      + Stanisława Mateję

 

1800

 

·      O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych dla rodziny Znojek

·      + Stanisławę Ślusarczyk – od wnuczki Ani

·      + Reginę Jońcę – gr. 9

 

 

Intencje mszalne:  Środa  –  10  kwietnia  2024 r.

 

  700 ·      + Stanisława Ryka w 1 rocznicę śmierci

·      + Stanisława Mateję – gr. 4

 

  800

 

·      + Eugeniusza Gołucha

 

1800

 

·      O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych dla Zofii z okazji 75 rocznicy urodzin

·      + Reginę Jońcę – gr. 10

·      + Edwarda w 9 rocznicę śmierci  zmarłych z rodziny

 

 

Intencje mszalne:  Czwartek  –  11  kwietnia  2024 r.

 

  700 ·      + Helenę Moks – od Barbary Skotnickiej

·      + Stanisława Mateję – gr. 5

·      + Kazimierza Jackowskiego – od Magdaleny i Marcina Ostrowskich

 

  800

 

·      + Reginę Jońcę – gr. 11

 

1800

 

·      O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych i potrzebne łaski dla Marcina w dniu urodzin

·      + Rozalię i Czesława Zarychtów

·      + Bożenę Osowską – od pracowników Przedszkola Samorządowego nr 30 w Kielcach

 

 

Intencje mszalne:  Piątek  –  12  kwietnia  2024 r.

 

 700 ·      + Stanisława Mateję – gr. 6

·      + Kazimierza Jackowskiego – od Firmy Pogrzebowej „Kalia”

·      + Kazimierza Jackowskiego – od Koła Radia Maryja

 

 800

 

·      + Stanisława Mateję

 

1800

 

·      O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych dla Marii i Jana z okazji rocznicy ślubu

·      + Reginę Jońcę – gr. 12

·      + Stanisławę Ślusarczyk – od przyjaciół Wiesławy i Roberta

 

 

Intencje mszalne:  Sobota  –  13  kwietnia  2024 r.

 

  700 ·      + Józefa Klimczaka

·      + Arkadiusza Jasa oraz zmarłych z rodziny Jasów i Raczyńskich

·      + Stanisława Mateję – gr. 7

 

  800

 

·      + Tadeusza Ziomka oraz Piotra i Antoninę Lutek

 

1800

 

·      + Reginę Jońcę – gr. 13

·      + Przemysława i Stanisława Świtoniów, Teresę i Czesława  Wrzosków oraz Wiesławę Wójcicką

 

 

Intencje mszalne:  Niedziela  –  14  kwietnia  2024 r.

  III Niedziela Wielkanocna

 

  630 ·      + Stefana Justa w 26 rocznicę śmierci i Danielę Just
 

  830

 

·      + Janinę i Stanisława Lamparskich

 

1000

 

·      + Reginę Jońcę – gr. 14

 

1130

 

·      + Grażynę, Władysławę, Jana i Gabrielę Zynek oraz Helenę, Irenę, Wandę, Jerzego, Romualda i Bolesława Stępaków

 

1300

 

·      Dziękczynno-błagalna z okazji 50 rocznicy ślubu Elżbiety i Stanisława Grabków, z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych i potrzebne łaski na dalsze lata życia dla Jubilatów i ich dzieci i wnuków

·      Dziękczynno-błagalna z okazji 50 rocznicy ślubu Teresy i Edmunda Kaczmarczyków, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Najświętszej Wspomożycielki Wiernych

 

1600

 

·      + Bogdana i Zofię Dereń

 

1800

 

·      O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla parafian i uczęszczających do naszego kościoła

 

 

Intencje mszalne:  Poniedziałek  –  15  kwietnia  2024 r.

 

  700 ·      + Stanisława Mateję – gr. 9

·      + Kazimierza Jackowskiego – od Stanisławy Ostrowskiej z rodziną

·      + Danutę Gach – od koleżanek z Chłodni

 

  800

 

·      + Reginę Jońcę – gr. 15

 

1800

 

·      + Jerzego w 3 rocznicę śmierci i Janinę Michtów oraz zmarłych z rodziny

·      + Helenę Grzelczak – od Janiny i Henryka Rutowiczów oraz Iwony i Miłosza Pamułów

·      + Wandę Płońską – od uczestników pogrzebu

·      + Ewę, Józefa, Tadeusza i Mieczysława Feliszek

 

 

Intencje mszalne:  Wtorek  –  16  kwietnia  2024r.

 

  700 ·      + Stanisława Mateję – gr. 10

·      + Kazimierza Jackowskiego – od Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników

 

 800

 

·      + Kazimierza Jackowskiego – od syna Bartosza

 

1800

 

·      O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Sylwii z okazji urodzin

·      + Reginę Jońcę – gr. 16

·      + Danielę, Aleksandrę, Dariusza, Jana i Reginę

 

 

Intencje mszalne:  Środa  –  17  kwietnia  2024 r.

 

  700 ·      + Helenę Zapałę w 22 rocznicę śmierci i Stanisława

·      + Teresę Głowacką w 2 rocznicę śmierci

·      + Stanisława Mateję – gr. 11

 

  800

 

·      + Jana Tuza oraz zmarłych z rodziny Tuzów i Młodawskich

 

1200

 

·      O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla młodzieży, wychowawców, grona pedagogicznego i dyrekcji ZDZ

 

1800

 

·      + Reginę Jońcę – gr. 17

·      + Antoniego, Janinę, Lucjana i Kazimierza

·      + Pawła Siwka – od rodziców i rodzeństwa z dziećmi

 

 

Intencje mszalne:  Czwartek  –  18  kwietnia  2024 r.

 

  700 ·      Dziękczynno-błagalna w 86 rocznicę urodzin dla Stefanii

·      + Stanisława Mateję – gr. 12

·      + Mieczysława, Władysławę, Wincentego, Mariannę Bodzioch

 

 800

 

·      + Reginę Jońcę – gr. 18

 

1800

 

·      Dziękczynno-błagalna z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych dla Piotra i jego rodziny z okazji urodzin

·      + Franciszka Łukaszczyka w 11 rocznicę śmierci i Józefa Łukaszczyka w 13 rocznicę śmierci

·      + Dawida Nowaka w 20 rocznicę śmierci oraz Mariannę, Józefa, Waldemara i Gustawa Muchackich

 

 

Intencje mszalne:  Piątek  –  19  kwietnia  2024 r.

 

 700 ·      + Stanisława Mateję – gr. 13

·      + Mirosława Kulińskiego – od uczestników pogrzebu

·      + Jadwigę Kosakiewicz w rocznicę śmierci, Feliksę i Tadeusza Stąpór oraz Janinę i Józefa Kosakiewiczów

 

 800

 

·      + Barbarę Zaremberg

 

1800

 

·      + Reginę Jońcę – gr. 19

·      + Danutę w 1 rocznicę śmierci Opala, Jana, Wiesława, Stanisławę Frydrych, siostrę Eularię i Alicję Wieczorek

·      + Genowefę i Władysława Król

 

 

Intencje mszalne:  Sobota  –  20  kwietnia  2024 r.

 

  700 ·      + Stanisława Mateję – gr. 14
 

  800

 

·      + Józefa i Krystynę Zająców w rocznicę śmierci

·      + Krystynę Janiszewską w 3 rocznicę śmierci

 

1800

 

·      + Reginę Jońcę – gr. 20

·      + Władysława i Krystynę Wronów

·      + Michała w 19 rocznicę śmierci i Zdzisława Szałasów oraz Kazimierza Ziomka

·      + Jana Miklasińskiego – od uczestników pogrzebu

 

 

Intencje mszalne:  Niedziela  –  21  kwietnia  2024 r.

  IV Niedziela Wielkanocna

 

  630 ·      O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla parafian i uczęszczających do naszego kościoła
 

  830

 

·      + Krystynę i Mieczysława Salwów

·      + Annę Teklak

 

1000

 

·      + Reginę Jońcę – gr. 21

 

1130

 

·      Dziękczynna, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych i potrzebne łaski w 40 rocznicę ślubu dla Lucyny i Witolda oraz dla ich dzieci i wnuków

 

1300

 

·      O Boże błogosławieństwo dla dzieci przyjmujących chrzest, ich rodziców i chrzestnych

 

1600

 

·      + Feliksa Wójcika w 7 rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodziny Wójcików, Chrzęszczyków, Machockich i Osuchów

 

1800

 

·      + Juliannę Pasek w 6 rocznicę śmierci oraz Józefa, Stanisławę, Stanisława i Jerzego Pasków

 

 

Intencje mszalne:  Poniedziałek  –  22  kwietnia  2024 r.

 

  700 ·      + Stanisława Mateję – gr. 16

·      + Leokadię Rybczyńską – od sąsiadów z bliku 1 Maja 127

·      + Anielę, Wojciecha, Lucję i zmarłych z rodziny

 

 800

 

·      + Reginę Jońcę – gr. 22

 

1800

 

·      + Janinę, Stefana, Jerzego, Stanisława i Krzysztofa Krupińskich

·      + Edwarda i Zofię Perz

·      + Michała Sternaka

 

 

Intencje mszalne:  Wtorek  –  23  kwietnia  2024r.

Uroczystość Św. Wojciecha, biskupa i męczennika

 

  700 ·      O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Danuty w 64 rocznicę urodzin

·      + Wojciecha, Józefa, rodziców, teściów, rodzeństwo zmarłych z rodziny Borków i Mikołajczyków

·      + Stanisława Mateję – gr. 17

 

  800

 

·      O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych dla Zofii w 70 rocznicę urodzin

 

1800

 

·      O obfitość łask Bożych, dary Ducha Świętego i opiekę Maryi Wspomożycielki Wiernych dla ks. proboszcza Wojciecha Krawczyka

·      O obfitość łask Bożych, dary Ducha Świętego i opiekę Maryi Wspomożycielki Wiernych dla ks. wikariusza Wojciecha Gretki

·      + Reginę Jońcę – gr. 23

 

 

Intencje mszalne:  Środa  –  24  kwietnia  2024 r.

 

  700 ·      + Stanisława Mateję – gr. 18

·      + Leokadię Rybczyńską – od rodziny Dorowskich i Dudów

·      + Józefa Kwiatkowskiego

 

  800

 

·      O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych dla Jarosława i Marka z racji imienin

 

1800

 

·      W intencji próśb i podziękowań do NMP Wspomożenia Wiernych

·      + Wandę Płońską – od syna Andrzeja z rodziną

·      + Reginę Jońcę – gr. 24

 

 

Intencje mszalne:  Czwartek  –  25  kwietnia  2024 r.

Święto, Św. Marka Ewangelisty

 

  700 ·      + Stanisława Mateję – gr. 19

·      + Leokadię Rybczyńską – od Firmy Magnum Polska

·      + Adama Barszcza – od siostrzeńca Roberta z rodziną

 

 800

 

·      + Reginę Jońcę – gr. 25

 

1800

 

·      + Stanisławę i Mieczysława Jaskurskich

·      + Wandę Płońską – od chrześnicy Ewy z rodzina z Motkowic

·      + Wandę Płońska – od synowej Jolanty z rodziną

 

 

Intencje mszalne:  Piątek  –  26  kwietnia  2024 r.

 

 700 ·      + Stanisława Mateję – gr. 20

·      + Jarosława Drezno – od Zarządu Regionu Pielęgniarek i Położnych

·      + Leokadię Rybczyńską – od brata Krzysztofa z rodziną

 

 800

 

·      Dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych dla Krzysztofa Bujnowskiego w 30 rocznicę urodzin

 

1800

 

·      O zdanie matury Konrada

·      + Reginę Jońcę – gr. 26

·      + Lecha Lisowskiego w 26 rocznicę śmierci i rodziców Jana i Helenę oraz Marka i Krystynę Sierszyńskich

 

 

Intencje mszalne:  Sobota  –  27  kwietnia  2024 r.

 

  700 ·      O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Moniki w dniu urodzin i imienin oraz dla jej rodziny

·      + Stanisława Mateję – gr. 21

 

  800

 

·      O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Wspomożenia

Wiernych dla Edyty i Marcina w 10 rocznicę ślubu oraz wszelkie potrzebne łaski dla dzieci Ali i Przemka

 

1100

 

·      O dary Ducha Świętego dla młodzieży przyjmującej Sakrament Bierzmowania

 

1800

 

·      + Reginę Jońcę – gr. 27

·      + Andrzeja, Wandę i Stefana Traczów

·      + Stanisława Siadula w 10 rocznicę śmierci, Annę Siadul, Franciszka i Józefę Sochów oraz Mariannę Czaję

 

 

Intencje mszalne:  Niedziela  –  28  kwietnia  2024 r.

  V Niedziela Wielkanocna

 

  630 ·      + Janinę, Stanisława, Mariana i Józefa Pańczyków
 

  830

 

·      + Reginę Jońcę – gr. 28

 

1000

 

·      O Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi Wspomożycielki Wiernych dla Joanny i Sławomira w 18 rocznicę ślubu

 

1130

 

·      O zdrowie, błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego, zdanie matury i dostanie się na studia dla Marty

 

1300

 

·      Dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych dla Jana w 80 rocznicę urodzin

·      O zdrowie, błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i opiekę Maryi Wspomożycielki Wiernych dla Hani w 18 rocznicę urodzin

 

1600

 

·      + Macieja Wołowca oraz Krystynę i Waldemara Lipskich

 

1800

 

·      W intencji zmarłych polecanych w rocznych wypominkach

 

 

Intencje mszalne:  Poniedziałek  –  29  kwietnia  2024 r.

Święto, Św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła

 

  700 ·      + Stanisława Mateję – gr. 23

·      + Adama Barszcza – od pracowników Firmy Perfekt

·      + Jadwigę Lis – od koleżanek ze szpitala dziecięcego

 

  800

 

·      + Leokadię Rybczyńska – od uczestników pogrzebu

 

1800

 

·      O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Oliwii w 10 rocznicę urodzin

·      + Reginę Jońcę – gr. 29

·      + Wandę Płońska – od Barbary

 

 

Intencje mszalne:  Wtorek  –  30  kwietnia  2024r.

 

  700 ·      + Stanisława Mateję – gr. 24

·      + Leokadię Rybczyńska – od kuzynki Haliny Izydorczyk z rodziną

 

 800

 

·      + Stanisławę, Mieczysława i Jana Karbowników, Jana i Zofię Ściwiarskich, Janinę, Mariannę i Bogusławę Nowek

 

1800

 

·      + Reginę Jońcę – gr. 30

·      + Mariana Zapałę

·      + Wandę Płońska – od rodziny Grzybowskich i Szwedów