Wyniki wyszukiwania dla:

Biuro Radio Maryja


Radio Maryja

Osobą odpowiedzialną za grupę jest ks. Edward Lisowski. Spotkania odbywają się w każdą II niedzielę miesiąca. O godzinie 16.00 jest Msza święta, po niej spotkanie formacyjne. Grupa liczy 16 osób, na spotkanie przychodzi zazwyczaj połowa. Głównym celem grupy jest modlitwa, wspieranie potrzebujących, pielgrzymki wspólnotowe, finansowe wsparcie radia przez organizowanie zbiórek.