Wyniki wyszukiwania dla:

Poradnia rodzinna


Poradnia rodzinna czynna jest w każdą środę od godziny 17.30 w budynku plebanii.

Obejmuje ona cykl czterech spotkań z wykwalifikowaną instruktorką. Chęć skorzystania z poradni i uzyskanie kontaktu do instruktorki należy zgłosić osobiście lub pod numerem telefonu 781 108 300.