Wyniki wyszukiwania dla:

Poradnia rodzinna


Poradnia rodzinna czynna jest w każdą środę od godziny 17.30 w budynku plebanii.

Przygotowanie przed Sakramentem Małżeństwa obejmuje cykl czterech spotkań z wykwalifikowaną instruktorką.

Spotkania w Poradni uzgadnia się telefonicznie pod nr tel. +48 781 108 300