Wyniki wyszukiwania dla:

Remont kościoła


Wspólnymi siłami uda się nam wyremontować ten piękny kościół.

Konto bankowe: BNP PARIBAS Kielce numer: 68 1600 1013 1846 9773 0000 0001

W roku 2023 przy współudziale środków z budżetu Państwa przeprowadzono następujące parace:

1. Remont elewacji frontowej kościoła – portalu głównego i portali bocznych

2. Remont ceglano-kamienne elewacji bocznej kaplicy Miłosierdzia Bożego od strony wschodniej wraz z konserwacją trzech okien