Wyniki wyszukiwania dla:

Małżeństwo


Sakrament małżeństwa

Aby zawrzeć sakramentalny związek małżeński należy umówić się na spisanie protokołu przedmałżeńskiego w godzinach urzędowania kancelarii parafialnej (nie później niż na 3 miesiące przed planowaną datą ślubu). Do spisania protokołu przedmałżeńskiego należy przynieść następujące dokumenty:

  • Metryki chrztu narzeczonych z adnotacją o bierzmowaniu (ważne trzy miesiące od daty wystawienia do przedłożenia w kancelarii parafialnej)
  • Dowody osobiste
  • Dyplomy ukończenia kursu przedmałżeńskiego
  • Świadectwo z katechezy z zakresu szkoły średniej
  • Jeśli ślub ma być „konkordatowy” – dokumenty z USC „Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa”
  • Ślub może być zawarty w parafii narzeczonej lub narzeczonego, jeśli jednak jest to w parafii innej, konieczna jest również zgoda jednej z tych parafii.
  • Wdowcy przynoszą akt zgonu współmałżonka

Dekorację świątyni na uroczystości zawarcia związku małżeńskiego wykonuje Pani Dekoratorka zatrudniona przez Parafię. Nie wyrażamy zgody na dekorowanie kościoła przez osoby postronne.

Poradnia Życia Rodzinnego:

  • Spotkania w Poradni uzgadnia się telefonicznie pod nr tel. +48 781 108 300