Wyniki wyszukiwania dla:

Koncert patriotyczny

Wydarzenie pod nazwą „Od Legionów do wolnej Polski – muzyczna opowieść”

dnia 20 listopada 2021 roku (sobota) o godz. 19:00 

w Kościele Św. Krzyża, przy ul. 1 Maja 57 w Kielcach 

dofinansowane ze środków Programu Wieloletniego „NIEPODLEGŁA” 

na lata 2017 – 2022 w ramach Programu Dotacyjnego „NIEPODLEGŁA”.

 

Program koncertu stanowi muzyczną opowieść o losach polskiego społeczeństwa w XX w. Zostanie ona zaprezentowana przez zespół wokalno-aktorski „Sonanto”. Koncert rozpocznie się nawiązaniem do 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji III Maja, oraz do wielkich powstań narodowych w XIX w. W dalszej części zaplanowano nawiązanie do walk Polaków o niepodległość w trakcie I wojny światowej. Nasi artyści wspominać będą polskie formacje zbrojne w trakcie pierwszego światowego konfliktu, w szczególności nawiązując do pieśni legionowych i ułańskich tamtego okresu. Wybrane utwory poświęcone zostaną wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1921, a także żołnierzom w II Rzeczpospolitej. 

Kolejną część koncertu stanowić będzie wątek dramatu II wojny światowej – od pieśni żołnierzy Września 1939 r. po wspomnienie Monte Cassino, Powstania Warszawskiego i polskiej walki na niemal wszystkich frontach. Artyści zaakcentują także swoisty epilog II wojny światowej, jakim było antykomunistyczne powstanie i powojenny dramat Żołnierzy Wyklętych. W koncercie pojawią się oczywiście także nawiązanie do czasu PRL, a wreszcie do czerwcowych wyborów 1989 r. i nadejścia wolnej Polski. 

Zespół z szerokim instrumentarium zaprezentuje zatem utwory takich artystów jak Włodzimierz Korcz, Krzesimir Dębski, Przemysław Gintrowski, Grzegorz Tomczak, Adam Kowalski, Piotr Rubik i wielu, wielu innych. Utwory poprzedzone będą narracją konferansjerską, podczas której zaprezentowany zostanie kontekst ich powstania. 

 


Podziel się tym wpisem: